Chính sách đổi trả

1. Điều kiện áp dụng

  • Trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ khi nhận sản phẩm nếu sản phẩm không có lỗi do nhà sản xuất, chưa kích hoạt, trong tình trạng mới hoặc như mới.
  • Lưu ý: Khách hàng có thể sẽ phải chịu phí đổi trả tùy thuộc vào tình trạng của sản phẩm khi yêu cầu áp dụng Chính sách đổi trả.
  • Trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ khi nhận sản phẩm nếu sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất, được xác nhận bởi kĩ thuật viên của ASC Việt Nam.

2. Các trường hợp không được áp dụng Chính sách đổi trả

  • Yêu cầu đổi trả sau 14 (mười bốn) ngày kể từ khi nhận sản phẩm.
  • Sản phẩm đổi trả không bao gồm đủ phụ kiện, tài liệu và hộp như khi bàn giao; và/hoặc một trong số các phụ kiện, tài liệu không còn trong tình trạng mới hoặc như mới (VD: nứt, vỡ, xước, bẩn,…).
  • Khách hàng không thể cung cấp bằng chứng mua hàng, hóa đơn hoặc phiếu bảo hành ban đầu; và/hoặc bằng chứng mua hàng, hóa đơn hoặc phiếu bảo hành bị thay đổi, chỉnh sửa,…
  • Sản phẩm đổi trả có lỗi do người dùng (VD: có dấu hiệu vào nước, dầu, cát,…; lỗi do lắp đặt và sử dụng không theo quy định của nhà sản xuất,…).
  • Tem sản phẩm, số serial, tem chống nước,… có dấu hiệu thay đổi, chỉnh sửa.
  • Sản phẩm đổi trả có lỗi do tác động ngoại lực không kiểm soát được (VD: cháy, lũ lụt, giông tố hoặc sấm chớp,…).
  • Sản phẩm đổi trả không được hoàn lại ASC Việt Nam trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ khi ASC Việt Nam xác nhận áp dụng Chính sách đổi trả đối với sản phẩm.